Historie výstav

2023 Sochařský portrét - výstava výsledků soutěže sochařských portrétů M. Duras, O. Novotného, L. Peška, Atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze

2022 Humanita - věda - umění ("Hlava na hlavě") - výstava výsledků soutěže sochařských portrétů M. Schmolkové, R. Königové, M. Chlupáče, Ústav pro makromolekulární chemii AV v Praze

2021 Mezi technikou a uměním, výstava výsledků soutěže sochařských portrétů E. Kolbena, H. Wichterlové a B. Feuersteina, Národní technické muzeum Praha

2020 Mezi technikou a uměním, výstava výsledků soutěže sochařských portrétů, A. Negrelliho, A. Loose, V. CHramostové, Národní technické muzeum Praha

2020 Výstava soutěžních portrétů 2019 v Galerii Hořice

2019  Toyen - Sochařské portréty, výstava portrétů Toyen vybraných z portrétní soutěže, Galerie Toyen, Informační centrum Praha 3.

2019  Sochaři v Poděbradech, salon, Galerie Ludvíka Kuby, Poděbrady

2019  Mezi technikou a uměním, výstava výsledků soutěže na sochařské portréty Františka Drtikola, Františka Janečka a Toyen, Národní technické muzeum Praha

2019  Lechtivá socha, Galerie Nová síň, Praha

2018  Mezi mnou a tebou, Rabasova galerie, Rakovník

2018  Horizonty poznání - výstava výsledků soutěže o portrét Marie Curie-Sklodowské, prof. Vladimíra Kočandrleho a cestovatelů J. Hanzelky a M. Zikmunda, Národní technické muzeum, Praha, Městské muzeum Hořice;

2017  Výstava výsledků soutěže Sochařské portréty E. Junkové, V. Chytilové a Prof. J. Heyrovského, Národní technické muzeum, Praha, Městské muzeum Hořice

2017  Výstava výsledků Soutěže o portrét jednoho ze zakladatelů ND Karla III. Schwarzenberga, Foyer Nové scény ND v Praze


2016 Spolková výstava společně se Spolkem pražských malířů, Galerie Chodovská tvrz, Praha

2016 Sochy, Soutěže, Realizace, Galerie 10, Praha

2016 18. Salon architektů (společně s Obcí architektů), MK ČR Praha

2016 Výstava výsledků soutěže na portrét Z. Navarové, O. Wichterle, a K. Schwarzenberga, AV Praha, Městská galerie Hořice


2015 Salon Sdružení sochařů věnovaný předčasně zesnulému sochaři Igoru Kalinovi, Kostel Českých bratří, Ml. Boleslav

2015 Mysterium, společně se Sdružením pražských malířů, Kostel Českých bratří, Ml. Boleslav

2015 Výstava výsledků soutěže na portrét V. Havla, A. Holého a J. Kaplického, AV Praha, Oblastní galerie Jihlava, Městská galerie Hořice


2014 Salon architektů (společně s Obcí architektů), Nadace ABF, Praha

2014 Sochařské Chvaly. Chvalský zámek, Horní počernice 2014

2014 Výstava obrazů, grafik a soch, Galerie DESET-Waldesovo muzeum, Praha 10. Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, Sdružení pražských malířů.


2013 Výstava výsledků soutěže „Sochařský portrét Václava Havla“. Akademie věd, Praha. Městské muzeum Hořice. Galerie DRAKA, Trutnov

2013 Hlava a portrét. Galerie Salva quarda, Litoměřice

2013 Salon. Staroměstská radnice, Praha

2013 Salon architektů a inženýrů (spolupráce architekta a sochaře), Nostický palác, Praha


2012 Socha a barva. Fakulta architektury ČVUT, Praha

2012 Euroart, Současná sochařská tvorba, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska a jeho hostů. Zámek v Klášterci nad Ohří.

2012 Nad Povrchem. Akademie věd České republiky, Národní třída, Praha


2010 Chodovská Tvrz, Praha. Společná výstava se Sdružením pražských malířů.

2010 Galerie Salva Guarda, Litoměřice

2010 Pod Povrchem. Chvalský zámek, Praha, Horní Počernice


2008 Galerie Pod Věží, Třeboň. Společně se Sdružením pražských malířů.


2007 Rande 52, Galerie 10 – Waldesovo muzeum, Praha. Společně s Novým sdružením.

2007 Rabasova galerie, Rakovník. Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, Sdružení pražských malířů.


2005 Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa. Figura v českém sochařství 20. Století. Třetí část cyklu Figurativní tendence v českém sochařství. Výstavní síň Mánes, Praha


2004 Relief. Druhá část cyklu Figurativní tendence v českém sochařství. Galerie Václava Špály, Praha


2003 Hlava a portrét. První část cyklu Figurativní tendence v českém sochařství. Galerie Václava Špály, Praha


2000 Salon Obce architektů. Národní galerie – Veletržní palác, Praha 7

2000 Tschechische Statue 2000. České Velvyslanectví ve Vídni, Rakousko


1999 Tschechische Skulptur aus dem tschechischen Bildhauerschaffen. České kulturní centrum, Vídeň, Rakousko


1998 Tschechische Skulptur aus dem tschechischen Bildhauerschaffen. České kulturní centrum, Vídeň, Rakousko1


1996 Slyšme hlas. Socha v myšlenkách Starého a nového zákona. Klášter premonstrátů, Strahov, Praha


1994 Socha v kameni k poctě Josefa Wagnera. Vojanovy sady, Praha


1993 Výstava současného českého sochařství. Výstavní síň Mánes, Praha

1993 Komorní plastika. Výstava Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska u příležitosti nultého ročníku Trienále evropské volné grafiky Inter-Kontakt-Grafik-Praha ´93.


1992 Grafika a komorní plastika. Karolinum, Praha