MgA. Zuzana Čížková

Jablko

Osobní údaje

Popis
Sochařka a malířka, absolventka Střední průmyslové školy kamenosochařské v Hořicích v Podkrkonoší a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze