VÝZVA: Umělecké dílo k otevření ulice Václava Havla (Lucembursko)

Výzva k předkládání návrhů na instalaci uměleckého díla k otevření ulice Václava Havla (Lucembursko)

V souvislosti s otevřením ulice Václava Havla v lucemburském Kirchbergu vyhlašuje Fonds Kirchberg výzvu na návrh, realizaci a dodání uměleckého díla.

Dílo bude sloužit ke zdůraznění diplomatických a přátelských vazeb mezi Lucemburskem a Českou republikou, jakož i závazků obou zemí k podpoře Evropské unie.

Umělecký návrh obohatí místo výběrem materiálů, dobrým provedením a kvalitou práce, přičemž bude respektovat místní urbanismus.

Výzva je určena umělcům, kteří mají silný vztah k oběma zemím a kteří vykonávají svou profesi na volné noze.

POZOR, uzávěrka již 15.5.

https://www.culturenet.cz/prilezitosti/vyzva-k-predkladani-navrhu-na-instalaci-umeleckeho-dila-k-otevreni-ulice-vaclava-havla-lucembursko/