Výzva Spolku sochařů do soutěže na sochařské sympozium

Vážení kolegové,

Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska připravuje III. ročník sochařského sympozia v Lysolajích.

Dovolujeme si Vás tímto vyzvat ke zvážení účasti na sochařském sympoziu, které organizuje naše Sdružení ve spolupráci s městskou částí Praha - Lysolaje. Proběhlé dva ročníky byly podporovány hlavním městem Praha a byly pod patronací primátora hl. města a starosty městské části Lysolaje. Věříme, že tomu tak bude i v letošním roce.

Účastníci sympozia budou vybráni na základě předložených návrhů díla. Formát díla je maximálně 1,5m3 pískovce, na jehož zpracování je dán jeden měsíc. Sympozium bude probíhat v termínu od 17.5. do 17.6.2016.

Fotografie plastických modelů pošlete na emailovou adresu: jiristreda@gmail.com, nebo poštou na adresu: Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, Bělohorská 165/10, 160 00 Praha 6 a to nejpozději do 4.3.2016. Návrh musí obsahovat jméno autora,email, tel. kontakt popř. adresu. Dále stručný popis a název díla a jeho celkové rozměry.

Vyhodnocení a finální výběr účastníků sympozia proběhne 7.3.2016. Organizátoři předpokládají účast pěti sochařů. Účastníci sympozia obdrží honorář 30 000,-Kč, bude jim hrazena strava a popřípadě poskytnuto ubytování.

Sympozium se realizuje v prostředí lysolajských parků v areálu „Housle“. K dispozici jsou přípojky el. energie a vybudované zázemí pro účastníky akce. Na začátku prací bude k dispozici kompresor s pneumatickým nářadím. Každý účastník sympozia musí disponovat potřebným kamenickým nářadím a ochrannými pomůckami. Po instalaci hotových děl bude k sympoziu vydán katalog.

Dílo se po dokončení a jeho instalaci v lysolajském parku stává majetkem městské části Lysolaje.

V případě, že by se nepodařilo zajistit potřebné finanční prostředky, byla by akce přesunuta na příští rok.

Rada Sdružení Sochařů Čech, Moravy a Slezska

V Praze dne 2.11.2015