Výzva - obnova památníku padlým v Orlové

Předpokládá se zhotovení z božanovského pískovce.

POZOR - Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10. 11. 2020 do 09:00 hod.
Pokud bude nabídka podána jinak než prostřednictvím elektronického nástroje NEN, nebude k ní zadavatel přihlížet.

Odkazy zde:

Soutěž:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=obnova-pamatniku-padlym-za-tesinsko-na-hrbitove-v-orlove-sousosi

Přihlášení účastníka do soutěže:

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-982173933-0/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-982173933-0

Soubor s podmínkami:

file:///C:/Users/user/Downloads/zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20souso%C5%A1%C3%AD.pdf