Výsledky portrétní soutěže, složení poroty, zrušená vernisáž

Porota ve složení:

Milada Othová
Blanka Jiráčková
Kateřina Strach Tichá
Jindřich Zeithamml
Jan Hendrych
Jiří Středa

dne 16.6.2020 vyhodnotila předložené práce a výsledky vypadají následovně (najdete je i i na FB stránce Spolku sochařů ČR):

Vlasta Chramostová: 

  1. cena Adam Fejfar 

Adolf Loos: 

  1. cena Miro Žačok 
  2. cena Adam Fejfar
  3. cena Stanislava Kavanová

Alois Negrelli: 

  1. cena Diana Winklerová
  2. cena (zvýšená - 20.000 Kč) Adam Fejfar; Zuzana Kantová

 

Gratulujeme všem, kdo se umístili na předních místech a děkujeme všem zúčastněným, doufáme, že nám zachováte přízeň i nadále. 

Plánováná vernisáž se nekoná!!! - ředitelství NTM všechny vernisáže z důvodu coronavirové krize do odvolání zrušilo. Věříme, že ještě před skončením výstavy v NTM budeme mít příležitost se setkat na „dernisáži“ - p okud to bude možné, termín včas oznámíme.

Předběžná informace: zahájení výstavy portrétů v Hořicích proběhne 19. ledna 2021. Včas přineseme bližší info.