Výsledky portrétní soutěže 2021

Porota neudělila žádnou první cenu, proto se rozhodla zvýšit druhou cenu z 10 000,- Kč na 15 000,-Kč a třetí cenu z 5 000,- Kč na 10 000,-Kč.

Zároveň doporučila zaplatit "skicovné"  1 000,-Kč těm sochařům, kteří neobdrželi žádnou cenu

Emil Kolben

  1. cena: Adam Alva Fejfar
  2. cena: Martin Žák  

Hana Wichterlová 

  1. cena: Petr Šťastný 2.cena: Diana Winklerová
  2. cena: Zuzana Kantová

Bedřich Feuerstein

  1. cena: Petra Vlachynská
  2. cena: David Tureček

Tři členové poroty (Kurt Gebauer, Jiří Plieštik a Jiří Středa) se shodli na tom, že u několika portrétů byla snaha vyjádřit se abstrahovanou formou. I když to nedopadlo šťastně, nejradikálněji se o to pokusila Kateřina Strach Tichá.

Děkujeme všem zúčastněným sochařkám a sochařům za účast v soutěži. Gratulujeme autorům oceněných portrétů a již nyní se těšíme se na příští ročník.