Vyhlášení veřejné výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy Jana Očka z Vlašimi

Vlašim 27.2.2018

Vyhlášení veřejné výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy Jana Očka z Vlašimi

V úterý 27.2.2018 byla Spolkem pro stavbu sochy Jana Očka z Vlašimi, z.s. vyhlášena veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy Jana Očka z Vlašimi.

Předmětem soutěže je vypracování návrhu na výtvarné ztvárnění sochy Jana Očka z Vlašimi, jakožto významné osobnosti spjaté s městem Vlašim, druhého pražského arcibiskupa, prvního kardinála českého původu, nejvyššího zemského a dvorského úředníka Koruny české a současně rádce českého krále a císaře římského Karla IV.

Budoucí socha bude situována v zámeckém parku ve Vlašimi. Pro její umístění byl zvolen prostor parku mezi hlavní bránou a bránou nádvoří zámku. Zadavatel předpokládá, že ze soutěže vzejde návrh díla, které bude ústředním prvkem řešení prostoru vstupního parteru parku navazujícího na objekt vlašimského zámku.

Podrobné informace i podmínky soutěže si mohou zájemci o účast v soutěži najít na webových stránkcách města Vlašim:
http://www.mesto-vlasim.cz/mesto-vlasim/vytvarna-soutez-o-navrh-na-ztvarneni-sochy-jana

Příjem soutěžních návrhů končí 17. 8. 2018 ve 12:00 hod., poté budou přijaté návrhy vyhodnoceny a seřazeny v pořadí dle rozhodnutí poroty.

Záměr vytvoření sochy Jana Očka vznikl v souvislosti s oslavou letošního 700. výročí založení města Vlašimi.
Členové spolku pro stavbu sochy na svém záměru již nějaký čas spolupracují s městem Vlašim.
K odborné spolupráci před nedávnem přizvali i zástupce Spolku sochařů České republiky.

Pro získání finančních prostředků na realizaci sochy byla spolkem pro stavbu sochy vyhlášena veřejná sbírka.
(Transparentní účet Spolek pro stavbu sochy Jana Očka z Vlašimi, z.s., č. 000000-4970745319/0800
https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-4970745319/Spolek-pro-stavbu-sochy-Jana-Ocka-z-Vlasimi,-z.s.)
Zároveň jsou členy spolku průběžně oslovovány organizace, které by se mohly na financování sochy nejvýznamnější historické vlašimské osobnosti podílet.

Spolek pro stavbu sochy má v plánu během září vystavit pro veřejnost všechny soutěžní návrhy ve výstavních prostorách Muzea Podblanicka ve vlašimském zámku.

Informace o záměru spolku:
http://www.mesto-vlasim.cz/mesto-vlasim/socha-jana-ocka-ve-vlasimi

zadavatel soutěže:
Spolek pro stavbu sochy Jana Očka z Vlašimi, z. s.
se sídlem Spolkový dům sourozenců Roškotových
Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim
IČ: 06240488

zastoupený:
Mgr. Miloš Povolný
tel.: 732 486 919