Vyhlášení veřejné neomezené soutěže o sochařské portréty MUDr. Vladimíra Kočandrleho, Marie Curie-Skłodowské a dvojportrét Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda

Spolek sochařů České republiky vyhlašuje již čtvrtý ročník soutěže o sochařské portréty. Bude se soutěžit o portréty MUDr. Vladimíra Kočandrleho, který v roce 1984 provedl první úspěšnou transplantaci srdce u nás, významné polské fyzičky Marie Curie-Skłodowské a známých cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda.

Podmínky

 1. Spolek sochařů České republiky s podporou Národního Technického muzea vypisuje ke dni 14.2.2018 veřejnou soutěž na sochařské portréty MUDr. Vladimíra Kočandrleho, který v roce 1984 provedl první úspěšnou transplantaci srdce u nás, významné polské fyzičky Marie Curie-Skłodowské a známých cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda.
 2. Soutěžící se mohou přihlásit do soutěže do 31. května 2018 na adrese: jiristreda@gmail.com nebo: Spolek sochařů, Vinohradská 2299/162, 130 00 Praha 3.
 3. Soutěžní portréty budou vystaveny od 22. června do 30. září 2018 v budově Národního technického muzea v Praze.
 4. Soutěžící odevzdají své práce 18. června.
 5. Návrhy musí být na spodní straně opatřeny jménem autora, telefonem a e-mailem.
 6. Soutěžní návrhy zhodnotí porota dne 19. června 2017.
 7. Do soutěže nebudou přijata díla narušující práva dle  § 11 a násl. obč. zák.  nebo § 184 tr. zák. či díla jinak znevažující.
 8. Každý soutěžící může odevzdat pouze jeden soutěžní portrét ke každé osobnosti.
 9. U každé osobností budou vyhlášena první tři místa. Honorováno bude první místo.  MUDr. Kočandrle 25 000,- Kč; Marie Curie-Skłodowská 25 000,- Kč; dvojportrét Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda 40 000,- Kč. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pořadí a výši odměn.
 10. Vernisáž se uskuteční dne 20. června 2018 v 17 hodin.
 11. Soutěžní návrhy nebudou pojištěny a pořadatelé neručí za jejich případné poškození a ztrátu.
 12. Po výstavě v Národním technickém muzeu v Praze budou portréty vystaveny v Hořicích.
 13. Každý soutěžící při odevzdání soutěžního návrhu zaplatí poplatek na uhrazení části nákladů spojených se soutěží. Členové Spolku sochařů 100,- Kč; ostatní 150,- Kč
 14. Autoři si své modely odvezou bez odkladu po skončení výstavy. Soutěžící souhlasí s přiměřeným zveřejněním fotografií svých děl v rámci prezentace soutěže včetně výstavy.

 

V Praze 14. února 2018