Vyhlášení veřejné neomezené soutěže o sochařské portréty Františka Drtikola, Františka Janečka a Toyen

POZOR!!! Odevzdání soutěžních portrétů proběhne v Národním technickém muzeu v pondělí 17.6.2019 v době od 9 - 11 hod.

Podmínky

 1. Spolek sochařů České republiky s podporou Národního Technického muzea vypisuje ke dni 21.11.2018 veřejnou soutěž na sochařské portréty tří osobností:
  • František Drtikol (3.3.1883 Příbram – 13.1.1961 Praha) – český fotograf, grafik, překladatel, filozof – „patriarcha českého buddhismu“;
  • František Janeček (23.1.1878 Klášter nad Dědinou – 4.3.1941 Praha) – český konstruktér, vynálezce, průmyslník, zakladatel firmy JAWA;
  • Toyen (21.9.1902 Praha – 9.11.1980 Paříž) – česko-francouzská malířka, představitelka surrealismu, členka Uměleckého svazu Devětsil.
 2. Soutěžící se mohou přihlásit do soutěže do 31.  května 2019 na e-mailové adrese: koratarok@seznam.cz nebo zaslat přihlášku poštou na adresu: Spolek sochařů, Vinohradská 2299/162, 130 00 Praha 3. Přihláška musí obsahovat jméno a kontaktní údaje autora (telefon, e-mail) a jméno portrétovaných osobností, které si účastník vybral pro ztvárnění. Každý účastník následně obdrží potvrzení o tom, že jeho žádost byla přijata. Díla předložená bez řádné přihlášky nebude z organizačních důvodů možné přijmout k hodnocení a vystavení!
 3. Soutěžní portréty budou vystaveny od 20. června do 30. září 2019 v budově Národního technického muzea v Praze.
 4. Soutěžící odevzdají své práce 17. června 2019.
 5. Návrhy musí být na spodní straně opatřeny jménem autora, telefonem a e-mailem.
 6. Soutěžní návrhy zhodnotí porota dne 18. června 2019.
 7. Do soutěže nebudou přijata díla narušující práva dle  § 11 a násl. obč. zák.  nebo § 184 tr. zák. či díla jinak znevažující.
 8. Každý soutěžící může odevzdat pouze jeden soutěžní portrét ke každé osobnosti.
 9. U každé osobností budou vyhlášena první tři místa. Honorováno bude první místo částkou 20.000 Kč, 2. místo 10.000 Kč, 3. místo 5.000 Kč.  Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pořadí a výši odměn.
 10. Vernisáž se uskuteční dne 19. června 2019 v 17 hodin.
 11. Soutěžní návrhy nebudou pojištěny a pořadatelé neručí za jejich případné poškození a ztrátu.
 12. Po výstavě v Národním technickém muzeu v Praze budou portréty vystaveny v Galerii plastik Hořicích.
 13. Každý soutěžící při odevzdání soutěžního návrhu zaplatí poplatek na uhrazení části nákladů spojených se soutěží. Členové Spolku sochařů, kteří mají řádně uhrazené členské příspěvky, platí 100,- Kč za jeden odevzdaný portrét, v případě dvou portrétů celkem 150 Kč, tří portrétů 200 Kč. Ostatní (nečlenové) platí 150,- Kč za jeden odevzdaný portrét, v případě dvou portrétů celkem 250 Kč, tří portrétů 300 Kč.
 14. Autoři si své modely odvezou bez odkladu po skončení výstav, k tomu budou s dostatečným předstihem vyzváni e-mailem nebo telefonicky na jimi uvedené kontakty. Za díla nevyzvednutá v řádném termínu nepřebírá pořadatel odpovědnost. Soutěžící souhlasí s přiměřeným zveřejněním fotografií svých děl v rámci prezentace soutěže včetně výstavy.

V Praze dne 21. listopadu 2018