Vyhlášení veřejné neomezené soutěže na sochařské portréty Elišky Junkové, Věry Chytilové a prof. Jaroslava Heyrovského

Spolek sochařů České republiky vyhlašuje již čtvrtý ročník soutěže o sochařské portréty. Bude se soutěžit o portréty legendární automobilové závodnice Elišky Junkové, známé režisérky Věry Chytilové a prof. Jaroslava Heyrovského, nositele Nobelovy ceny.


Podmínky


1. Spolek sochařů České republiky s podporou Národního Technického muzea vypisuje ke dni 15.2. 2017 veřejnou soutěž na sochařské portréty legendární závodnice Elišky Junkové, režisérky Věry Chytilové a prof. Jaroslava Heyrovského.
2. Soutěž se řídí ustanoveními § 847-§ 849 občanského zákoníku o veřejné soutěži.
3. Soutěžící se mohou přihlásit do soutěže do 31. května 2017 na adrese: jiristreda@gmail.com. nebo: Spolek sochařů, Bělohorská 10, 169 00 Praha 6
4. Soutěžní portréty budou vystaveny od 22. června do 30. srpna 2017 v budově Národního technického muzea v Praze
5. Soutěžící odevzdají své práce 14. června.
6. Návrhy musí být na spodní straně opatřeny jménem autora, telefonem a e-mailem.
7. Soutěžní návrhy zhodnotí porota dne 15. června 2017.
8. Do soutěže nebudou přijata díla narušující práva dle § 11 a násl. obč. zák. nebo §184 tr. zák. či díla jinak znevažující.
9. Každý soutěžící může odevzdat pouze jeden soutěžní portrét ke každé osobnosti.
10. U všech osobností budou uděleny tři ceny. I. 15 000,-Kč, II. 10 000,-Kč, III. 5 000,- Kč. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pořadí a výši cen.
11. Vernisáž se uskuteční dne 21. června 2017 v 18 hodin.
12. Soutěžní návrhy nebudou pojištěny a pořadatelé neručí za jejich případné poškození a ztrátu.
13. Po výstavě v Národním technickém muzeu v Praze budou portréty vystaveny v Hořicích.
14. Autoři si své modely odvezou bez odkladu po skončení výstavy. Soutěžící souhlasí s přiměřeným zveřejněním fotografií svých děl v rámci prezentace soutěže včetně výstavy.
15. Každý soutěžící při odevzdání soutěžního návrhu zaplatí 100,-Kč na uhrazení části nákladů spojených se soutěží.
V Praze 15.února 2017

Jiří Středa v.r.
předseda rady Spolku sochařů ČR