Vyhlášení soutěže na sochařský portrét Karla III. Schwarzenberga pro historickou budovu Národního divadla

Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Národním divadlem a s podporou pana Karla Schwarzenberga, vyhlašuje soutěž na vytvoření busty jednoho ze zakladatelů a předsedů Sboru pro zřízení Národního divadla Karla III. Schwarzenberga. Vítězný návrh bude po odlití do bronzu umístěn v historické budově Národního divadla v předsálí u foyeru I. balkonu.

Na vítězný návrh, realizaci v bronzu, instalaci je určena částka 150 000,-Kč (vč.DPH).

Doporučené rozměry soutěžního návrhu jsou přibližné a vycházejí z bust, které jsou ve foyeru již umístěny. Celková výška busty cca 60 cm (vč. plintu v. cca 10 cm). Výška samotné hlavy cca 28 cm.

Podstavec, na který bude portrét umístěn je 132 cm vysoký. Jeho horní plocha je 28 x 28 cm. Soutěžící předloží sádrový odlitek. Každý soutěžící může odevzdat pouze jeden soutěžní portrét.

Portréty budou odevzdány v historické budově Národního divadla začátkem září 2016 (termín bude upřesněn). Porota složená ze zástupců ND, historika umění a sochařů, posoudí předložené práce a určí pořadí. Zasedání poroty, vernisáž a výstava proběhne v historické budově ND.

Do soutěže nebudou přijata díla narušující práva dle § 11 a násl. obč. zák. nebo § 184 tr. zák. či díla jinak znevažující.

Soutěžní návrhy nebudou pojištěny a pořadatelé neručí za jejich případné poškození a ztrátu.

Soutěžící souhlasí s přiměřeným zveřejněním fotografií svých děl v rámci prezentace soutěže, včetně výstavy.

Zájemci o účast v soutěži mohou zaslat přihlášky do konce června roku 2016 na adresu: Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, Bělohorská 165/10, 160 00 Praha 6, nebo na emailovou adresu: jiristreda@gmail.com.

Každý soutěžící při odevzdání soutěžního návrhu zaplatí 100,-Kč na uhrazení části nákladů spojených se soutěží.