Vyhlášení portrétní soutěže pro rok 2020

Vyhlášení veřejné neomezené soutěže o sochařské portréty                                         

Aloise Negrelliho, Adolfa Loose a Vlasty Chramostové

Spolek sochařů České republiky vyhlašuje již sedmý ročník soutěže o sochařské portréty. Bude se soutěžit o portrét Aloise Negrelliho, významného dopravního inženýra, Adolfa Loose, jednoho ze zakladatelů moderní architektury a Vlasty Chramostové, legendární divadelní a filmové herečky.

Podmínky

 1. Spolek sochařů České republiky s podporou Národního technického muzea vypisuje ke dni 13.1.2020 veřejnou soutěž na portréty Aloise Negrelliho, Adolfa Loose a Vlasty Chramostové.
 2. Soutěžící se mohou přihlásit do soutěže do 31. května 2020 na adrese: koratarok@seznam.cz, kopie: jiristreda@gmail.com. Do přihlášky autor uvede, které portréty hodlá předložit.
 3. Soutěžní portréty budou vystaveny od 18. června do 27. září 2020 v budově Národního technického muzea v Praze.
 4. Soutěžící odevzdají své práce v pondělí 15. června v budově NTM v Praze, Kostelní 42, Praha 7 v době od 9:00 do 12:00 hod. (v pondělí je budova NTM pro návštěvníky uzavřena, vstup po domluvě personálním vchodem).
 5. Návrhy musí být na spodní straně opatřeny jménem autora, telefonem a e-mailem.
 6. Soutěžní návrhy zhodnotí porota dne 16. června 2020.
 7. Do soutěže nebudou přijata díla narušující práva dle 11 a násl. obč. zák.  nebo § 184 tr. zák. či díla jinak znevažující.
 8. Každý soutěžící může odevzdat pouze jeden soutěžní portrét ke každé osobnosti. Předpokládá se, že dílo bude rámcově odpovídat hlavě nebo poprsí v životní velikosti, nemělo by hmotností překročit 10 kg a rozměry v. 70 cm x š. 50 cm x hl. 30 cm.
 9. První cena 30 000,- Kč, druhá cena 10 000,- Kč, 3. cena 5 000,- Kč se váže ke každé osobnosti. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pořadí a výši odměn.
 10. Vernisáž se uskuteční dne 17. června 2020 v 17 hodin.
 11. Soutěžní návrhy nebudou pojištěny a pořadatelé neručí za jejich případné poškození a ztrátu.
 12. Po výstavě v Národním technickém muzeu v Praze budou portréty vystaveny v Městské galerii v Hořicích.
 13. Každý soutěžící při odevzdání soutěžního návrhu zaplatí poplatek na uhrazení části nákladů spojených se soutěží. Členové Spolku sochařů 200,- Kč, ostatní 500,- Kč za každý portrét. Pro studenty platí snížená částka 200,- Kč za každý portrét.
 14. Autoři si své modely odvezou bez odkladu po skončení výstavy, na vyzvání ze strany pořadatelů. Soutěžící souhlasí s přiměřeným zveřejněním fotografií svých děl v rámci prezentace soutěže včetně výstavy.

V Praze 13. ledna 2020

         

Jiří Plieštik v. r.

předseda rady Spolku sochařů ČR