Valná hromada Spolku sochařů ČR

Valná hromada Spolku sochařů ČR se bude konat dne 16.11.2017 v 16 hod. v salonku restaurace Na slamníku, Wolkerova 12/1a, Praha 6 (rest.cz/na-slamniku)