V. ročník sochařského sympozia v Lysolajích

 

Z DŮVODU NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ SE V LETOŠNÍM ROCE 2018 SYMPOZIUM V LYSOLAJÍCH NEKONÁ!

-------------------------------------------------------------------------------------

Dovolujeme si Vás tímto vyzvat k soutěži o účast na sochařském sympoziu, které organizuje Spolek sochařů ve spolupráci s městskou částí Praha 6 - Lysolaje. Proběhlé čtyři ročníky byly podporovány hlavním městem Praha a byly pod patronací primátora hl. města a starosty městské části Lysolaje. Věříme, že tomu tak bude i v příštím roce.

Účastníci sympozia budou vybráni na základě předložených návrhů díla. Formát díla je maximálně 1,5m 3 pískovce , na jehož zpracování je dán jeden měsíc. Sympozium bude probíhat v termínu od 19. května do 19. června 2018.

Fotografie plastických modelů pošlete na emailovou adresu: jiristreda@gmail.com, nebo poštou na adresu: Jiří Středa, Bohnická 569/12a, 181 00 Praha 8 a to nejpozději do 2.3.2018. Návrh musí obsahovat jméno autora, email, tel.kontakt popř. adresu. Stručný popis, název díla a jeho rozměry.

Vyhodnocení a finální výběr účastníků sympozia proběhne 5.3.2018. Organizátoři předpokládají účast čtyř sochařů. Účastníci sympozia obdrží honorář 30 000,-Kč a 15 000,- na stravu a případně bude poskytnuto ubytování.

Sympozium se realizuje v prostředí lysolajských parků v areálu „Housle“. K dispozici jsou přípojky el. energie a vybudované zázemí pro účastníky akce. Bude k dispozici kompresor. Každý účastník sympozia musí disponovat potřebným kamenickým nářadím a ochrannými pomůckami. Po instalaci hotových děl bude k sympoziu vydán katalog.

Dílo se po dokončení a instalaci v lysolajském parku stává majetkem městské části Lysolaje.

V případě, že by se nepodařilo zajistit potřebné finanční prostředky, byla by akce přesunuta na příští rok.

V Praze dne 6.10.2017