Soutěž tří portrétů

Soutěž na portrét Václava Havla vyhlášená v minulém roce Sdružením sochařů Čech, Moravy a Slezska vzbudila velký zájem sochařů a veřejnosti. Putovala po městech ČR a ukázala aktuální stav českého portrétu. Sdružení sochařů chtělo tímto způsobem upozornit na disciplínu, která dnes již ve kvalifikované formě vlastně přestává existovat. Vzhledem k velké šíři výsledků a zřejmé absenci takovýchto akcí vyhlásilo Sdružení sochařů pokračování soutěže na sochařský portrét Václava Havla a soutěž na sochařské portréty význačných osobností akademika Antonína Holého a arch. Jana Kaplického. Soutěž proběhne ve spolupráci s Akademii věd ČR a Obcí architektů.

Zájemci o účast mohou zaslat přihlášky (vč. upřesnění, kterou osobností se budou zabývat)v prodlouženém termínu do konce října tohoto roku na adresu: Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, Bělohorská 10, 160 00 Praha 6, nebo na adresu: jiristreda@gmail.com.

Zadání a podmínky soutěže

Forma zpracování není omezena. Standardně požadujeme sádrový odlitek. Rozměry dle vlastního uvážení. Do soutěže nebudou přijata díla narušující práva dle § 11 a násl. obč. zák. nebo § 184 tr. zák. či díla jinak znevažující. Soutěžící si mohou svá díla pojistit na vlastní náklady. Soutěžící souhlasí s přiměřeným zveřejněním fotografií svých děl v rámci presentace soutěže, včetně výstav. Soutěžící může vytvořit portréty i všech tří osobností, do soutěže je však možno odevzdat pouze jeden portrét každé osobnosti, díla zůstávají v majetku autora.

Termín odevzdání prací

Bude 5. ledna 2015 mezi osmou a šestnáctou hodinou na Akademii věd ČR v sále ICAVI, Národní 3, Praha 1. Dne 6.ledna porota posoudí předložené práce a určí pořadí. Vernisáž se uskuteční 7.1. v 17. hodin ve výstavních prostorách Akademie věd ČR. Výstava skončí 28.1. a 29.1. 2015 budou práce odvezeny a vystaveny v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, v březnu v Městském muzeu a galerii Hořice a v dubnu pravděpodobně v galerii v Trutnově. Z technických důvodů nebudou převáženy portréty vyřazené v prvním kole. Ty si autoři vyzvednou 29.1. na Akademii věd od 8 do 12hod.

Vybrané portréty arch. Jana Kaplického budou jednorázově prezentovány na komponovaném večeru „Jan Kaplický dnes?“ ve vestibulu kina BioOko, dne 14.1.2015.