Sochařské sympozium Lysolaje 2017 - výzva k účasti

Vážení kolegové,

Spolek sochařů ČR připravuje IV. ročník sochařského sympozia v Lysolajích.

Dovolujeme si Vás tímto vyzvat k soutěži o účast na sochařském sympoziu, které organizuje Spolek sochařů ve spolupráci s městskou částí Praha - Lysolaje. Proběhlé tři ročníky byly podporovány hlavním městem Praha a byly pod patronací primátora hl. města a starosty městské části Lysolaje. Věříme, že tomu tak bude i v příštím roce.

Účastníci sympozia budou vybráni na základě předložených návrhů díla. Formát díla je maximálně 1,5m3 pískovce , na jehož zpracování je dán jeden měsíc. Sympozium bude probíhat v termínu od poloviny května do poloviny června 2016.

Fotografie plastických modelů pošlete na emailovou adresu: jiristreda@gmail.com, nebo poštou na adresu: Spolek sochařů Čech, Moravy a Slezska, Bělohorská 165/10, 160 00 Praha 6 a to nejpozději do 4.3.2016. Návrh musí obsahovat jméno autora, email, tel. kontakt popř. adresu. Dále stručný popis, název díla a jeho celkové rozměry.

Vyhodnocení a finální výběr účastníků sympozia proběhne 6.3.2016. Organizátoři předpokládají účast čtyř sochařů. Účastníci sympozia obdrží honorář 30 000,-Kč a 15 000,- na stravu a případně bude poskytnuto ubytování.

Sympozium se realizuje v prostředí lysolajských parků v areálu „Housle“. K dispozici jsou přípojky el. energie a vybudované zázemí pro účastníky akce. Bude k dispozici kompresor. Každý účastník sympozia musí disponovat potřebným kamenickým nářadím a ochrannými pomůckami. Po instalaci hotových děl bude k sympoziu vydán katalog.

Dílo se po dokončení a jeho instalaci v lysolajském parku stává majetkem městské části Lysolaje.

V případě, že by se nepodařilo zajistit potřebné finanční prostředky, byla by akce přesunuta na příští rok.

Rada Spolku sochařů ČR
V Praze dne 9.12.2016