Portrétní soutěž pro rok 2021

Fotografie portrétovaných osobností (zleva): Bedřich Feuerstein, Emil Kolben, Hana Wichterlo

Vyhlášení veřejné neomezené soutěže o sochařské portréty Emila Kolbena, Bedřicha Feuersteina a Hany Wichterlové

Spolek sochařů České republiky vyhlašuje již osmý ročník soutěže o sochařské portréty. Bude se soutěžit o portrét Emila Kolbena – elektrotechnika, podnikatele, ředitele ČKD; Bedřicha Feuersteina - architekta a sochařky Hany Wichterlové.

 Podmínky

 1. Spolek sochařů České republiky s podporou Národního technického muzea vypisuje ke dni 12.12.2020 veřejnou soutěž na portréty Emila Kolbena, Bedřicha Feuersteina a Hany Wichterlové.
 2. Soutěžící se mohou přihlásit do soutěže do 31. května 2021 na adrese: koratarok@seznam.cz, kopie: jiristreda@gmail.com. Do přihlášky autor uvede, které portréty hodlá předložit.
 3. Soutěžní portréty budou po posouzení poroty vystaveny v budově Národního technického muzea v Praze. Předpokládá se druhá polovina června až konec září (vzhledem k situaci není zatím možné upřesnit).
 4. Soutěžící odevzdají své práce v polovině června (termín bude upřesněn) v budově NTM v Praze, Kostelní 42, Praha 7. Nejspíše to bude z provozních důvodů opět v pondělí. Návrhy musí být na spodní straně opatřeny jménem autora, telefonem a e-mailem.
 5. Soutěžní návrhy posoudí porota - termín bude upřesněn dle situace.
 6. Do soutěže nebudou přijata díla narušující práva dle § 11 a násl. obč. zák.  nebo § 184 tr. zák. či díla jinak znevažující.
 7. Každý soutěžící může odevzdat pouze jeden soutěžní portrét ke každé osobnosti. Předpokládá se, že by dílo nemělo hmotností překročit cca10 kg a rozměry cca v. 70 cm x š. 50 cm x hl. 30 cm.
 8. První cena 30 000,- Kč, druhá cena 10 000,- Kč, 3. cena 5 000,- Kč se váže ke každé osobnosti. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pořadí a výši odměn.
 9. Termín vernisáže bude oznámen dle situace.
 10. Soutěžní návrhy nebudou pojištěny a pořadatelé neručí za jejich případné poškození a ztrátu.
 11. Po výstavě v Národním technickém muzeu v Praze budou portréty vystaveny v Městské galerii v Hořicích.
 12. Každý soutěžící při odevzdání soutěžního návrhu zaplatí poplatek na uhrazení části nákladů spojených se soutěží. Členové Spolku sochařů 250,- Kč, ostatní 500,- Kč za účast v soutěži. Pro studenty platí snížená částka 250,- Kč.
 13. Autoři si své modely odvezou bez odkladu po skončení výstavy, na vyzvání ze strany pořadatelů. Soutěžící souhlasí s přiměřeným zveřejněním fotografií svých děl v rámci prezentace soutěže včetně výstavy.

V Praze 12. prosince 2020

Jiří Plieštik v. r.

předseda rady Spolku sochařů ČR