Portrétní soutěž 2023

Vyhlášení veřejné neomezené soutěže o sochařské portréty Mary Durasové, Libora Peška a Otakara Novotného

Spolek sochařů České republiky vyhlašuje již desátý ročník soutěže o sochařské portréty. Bude se soutěžit o portréty sochařky Mary Durasové, dirigenta Libora Peška a architekta Otakara Novotného.

Podmínky

 1. Spolek sochařů České republiky vypisuje ke dni 22.2.2023 veřejnou soutěž na portréty Mary Durasové, Libora Peška a Otakara Novotného.
 2. Soutěžící se mohou přihlásit do soutěže do 20. září 2023 na adrese: koratarok@seznam.cz, kopie: jiristreda@gmail.com. Do přihlášky autor uvede, které portréty hodlá předložit.
 3. Soutěžní portréty budou po posouzení poroty vystaveny do 30. října 2023 ve vstupní hale Fakulty stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7/2077, Praha 6.
 4. Soutěžící odevzdají své práce v pondělí 2. října ve vstupní hale Fakulty stavební ČVUT v Praze, od 10:00 do 12:00 hod.
 5. Návrhy musí být na spodní straně opatřeny jménem autora, telefonem a e-mailem.
 6. Soutěžní návrhy zhodnotí porota dne 3. října.
 7. Do soutěže nebudou přijata díla narušující práva dle 11 a násl. obč. zák.  nebo § 184 tr. zák. či díla jinak znevažující.
 8. Každý soutěžící může odevzdat pouze jeden soutěžní portrét ke každé osobnosti. Předpokládá se, že dílo bude rámcově odpovídat hlavě nebo poprsí v životní, nebo mírně nadživotní velikosti. Nemělo by hmotností překročit cca10 kg a rozměry cca v. 70 cm x š. 50 cm x hl. 30 cm. Musí samostatně stabilně stát.
 9. První cena 30 000,- Kč, druhá cena 10 000,- Kč, 3. cena 5 000,- Kč se váže ke každé osobnosti. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pořadí a výši odměn.
 10. Termín vernisáže bude oznámen.
 11. Soutěžní návrhy nebudou pojištěny a pořadatelé neručí za jejich případné poškození a ztrátu.
 12. V jednání je možnost vystavení portrétů v Městské galerii v Hořicích (po ukončení výstavy na Fakultě stavební ČVUT).
 13. Každý soutěžící při odevzdání soutěžního návrhu zaplatí poplatek na uhrazení části nákladů spojených se soutěží. Členové Spolku sochařů (pokud mají uhrazený členský poplatek) 250,- Kč, ostatní 500,- Kč za účast v soutěži. Pro studenty platí snížená částka 250,- Kč.
 14. Autoři si své modely odvezou bez odkladu po skončení výstavy, na vyzvání ze strany pořadatelů. Soutěžící souhlasí s přiměřeným zveřejněním fotografií svých děl v rámci prezentace soutěže včetně výstavy.

V Praze 20. února 2023    

Jiří Plieštik v. r.

předseda rady Spolku sochařů ČR

Zde odkaz na fotografie Otakara Novotného:

https://drive.google.com/drive/folders/1f-AzRC3npvNtKc0NsUquEGzE-28Os0YJ