Odevzdání soutěžních prací - portrétní soutěž

!!!Pozor změna termínu!!!

Termín pro odevzdání soutěžních prací do portrétní soutěže je stanoven na 21.6.2021 v době od 9:00 - 11:00 hodin v budově NTM v Praze na Letné.

Porota ve složení:

Mgr. Blanka JIráčková

Prof. ak. soch. Jan Hendrych 

Prof. ak. soch. Kurt Gebauer

Ak. soch. Marie Šeborová

Ak. soch. Jiří Plieštik

Náhradník: ak.soch. Libor Pisklák

posoudí soutěžní práce dne 22.6.2021 dopoledne.

Vernisáž výstavy soutěžních portrétů a vyhodnocení soutěže jsou plánovány na 22.6.2021 v 17 hod. 

Výstava se bude konat od 23.6.2021 do 26.9.2021 v budově NTM.

Poznámka: Případné změny z důvodů koronavirové epidemie budou v předstihu uveřejněny na webu a fb Spolku sochařů ČR.