!!! NE VÁLCE NA UKRAJINĚ !!!

Rada Spolku sochařů ČR vyjadřuje naprosté odsouzení vojenského napadení Ukrajiny Ruskou federací a Běloruskem. Ruský prezident Putin, ruský státní aparát, běloruský prezident Lukašenko a běloruský státní aparát a všichni, kdo podporují tyto nedemokratické režimy jsou odpovědni za válečné zločiny, které se v těchto dnech dějí na území Ukrajiny. Žádáme okamžité zastavení bojů, stažení ruských a běloruských vojsk z okupovaného území a ukončení války!

Za Radu Spolku

Jura Plieštik  Jiří Středa  Marie Šeborová