• Organizace sdružuje sochaře
    Čech, Moravy a Slezska
  • Prezentuje díla svých členů
    na společných výstavách