Sochařské sympozium Lysolaje

Aktuálně vyhlášená sympozia

Proběhlá sympozia


Sídlo Spolku sochařů ČR
Pod Vítkovem 554/4
130 00, Praha 3

Korespondenčí adresa
Vinohradská 2299/162
130 00, Praha 3

IČO: 15890228
Číslo účtu: 156296776/0600


Spolek sochařů České republiky © Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena.