Výsledky portrétní soutěže 2019 "Mezi technikou a uměním"

Dne 19.6.2019 byla v Národním technickém muzeu zahájena výstava výsledků každoroční portrétní soutěže Spolku sochařů ČR. Tentokrát portrétovanými osobnostmi byli fotograf a filozof František Drtikol, konstruktér František Janeček, zakladatel firmy JAWA a malířka Toyen.

Porota zasedala v následujícím složení: Akad. soch. Prof. Jan Hendrych, dlouholetý pedagog AVU Praha; Akad. soch. Prof. Kurt Gebauer, emeritní profesor VŠUP; Mgr. Blanka Jiráčková, bývalá dlouholetá šéfredaktorka uměleckého časopisu Ateliér; Dr. Magda Juříková, ředitelka Galerie Hl. města Prahy; Akad. soch. Jiří Plieštik, člen Rady Spolku sochařů ČR; Akad. soch. František Svátek

Práce soutěžících byly oceněny takto:

Portrét Františka Drtikola:
1. cena neudělena,
2. cena ADAM FEJFAR,
3. cena DIANA WINKLEROVÁ,
3. cena ZUZANA KANTOVÁ.

Portrét Františka Janečka:
1. cena RADEK ŠKRABAL,
1. cena KATEŘINA STRACH TICHÁ,
2. cena a 3. cena neuděleny.

Portrét Toyen:
Ceny poroty neuděleny.

Cena Spolku sochařů ČR:
ADAM FEJFAR za portrét Toyen.

Výstava v NTM v Praze na Letné potrvá do konce září a poté se přesune do Hořic.