Soutěž na portrét režiséra Miloše Formana pro město Čáslav

Kdo vytvoří sochařský portrét Miloše Formana? Podmínky soutěže jsou uvedeny v další části příspěvku.
Předmětem soutěže je ztvárnění sochařského portrétu režiséra Miloše Formana a jeho umístění na rodný dům v Čáslavi včetně architektonického návrhu a textu. Dílo bude umístěno na fasádě rodného domu Miloše Formana (ul. Formanova).
Podle předmětu řešení se jedná o soutěž výtvarnou. Podle okruhu účastníků se jedná o soutěž otevřenou. Není stanoven minimální či maximální počet účastníků. Podle počtu hodnotících kol se jedná o soutěž jednokolovou. Jednacím jazykem soutěže je český jazyk. Textová část soutěžních návrhů bude zpracována v českém jazyce.
Zajímá Vás více? Celý dokument najdete v odkazu.
 
Soutěžní podklady je možné si vyžádat u sekretáře soutěže v termínu ode dne uveřejnění oznámení
soutěže o návrh do 31.10.2019, do 12:00 hod.
Soutěžní podmínky budou uveřejněny na internetových stránkách města Čáslav www.meucaslav.cz
do 31.10.2019.
Termín pro podání soutěžních návrhů je stanoven do 6. 1. 2020, do 15:00 hod.